Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

Krea-Haus
Vinkemstraat 16
8630 Vinkem (Veurne)
Tel. +32 (0)490 64 29 32
Email: info@krea-haus.be
BTW BE0735.435.489

Algemeen

Deze voorwaarden omvatten het gebruik van de website www.krea-haus.be. Ze zijn van toepassing bij iedere bestelling, op welke manier dan ook: via de webshop, e-mail of andere kanalen. De gebruikers hebben het recht de informatie op de website kosteloos te gebruiken en af te drukken voor persoonlijke doeleinden, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst dient handelsbekwaam te zijn. Indien dit niet het geval is, dient er een wettelijk vertegenwoordiger deze persoon expliciete toestemming te geven. Voor wie bestelt bij Krea-Haus via de website of via elke andere weg gaat uitdrukkelijk akkoord met de algemene verkoopsvoorwaarden die hier worden geformuleerd.
De algemene voorwaarden zijn steeds via de website beschikbaar en te consulteren. Deze voorwaarden kunnen steeds aangepast worden zonder enige voorafgaande kennisgeving hiervan. Iedere aankoop, na wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden. De voertaal van de website is Nederlands. Er kan steeds contact opgenomen worden met de zaakvoerster, Karen Hauspie, in geval van onduidelijkheden.

Bescherming van de privacy

Krea-Haus verbindt er zich toe de privacy van alle gebruikers van haar site vertrouwelijk te behandelen. Deze gegevens, die zowel rechtstreeks of onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies of een geplaatste bestelling, worden uitsluitend intern gebruikt om bestellingen vlot te laten verlopen en alles correct te kunnen leveren. Krea-Haus bewaart uw gegevens zolang u een account heeft op de website. Wanneer u uw account laat opheffen, worden uw hieraan gekoppelde gegevens verwijderd. De klant staat zelf in voor de correctheid van zijn/haar gegevens alsook voor het eventueel opgegeven BTW nummer. Deze kunnen later aangepast worden binnen het account.
Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens: 
  • U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te vragen.
  • U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
  • Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen. (het recht om te worden vergeten)
  • U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
  • Indien u zich inschrijft op (toekomstige) nieuwsbrieven dan zullen hiervoor uw gegevens gevraagd worden. Zo blijft u op de hoogte van eventuele acties, promoties en nieuwe artikelen die we u aanbieden. U kunt te allen tijde u hiervoor afmelden. Alle door ons ontvangen persoonlijke gegevens zullen noch aan derden worden doorverkocht, noch voor andere doeleinden worden gebruikt.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro. Deze zijn inclusief 21% BTW en eventuele andere taksen. Leverings-, reservatie- en eventuele administratiekosten worden apart vermeld.
Bij vele artikelen staat een bijhorende, decoratieve foto. Dit is bedoeld om meer duidelijkheid te scheppen rond het product. Deze decoratieve elementen zijn niet inbegrepen in de vermelde prijs.

Gebruikersaansprakelijkheid

De website www.krea-haus.be is bestemd om algemene informatie over producten en activiteiten ter beschikking te stellen van de klant. Deze website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, maar het is toch mogelijk dat per vergissing de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Dit wil zeggen dat de verkoper zich ertoe verbindt de nodig inspanning te zullen leveren met het oog op het bereiken van het gewenst resultaat, doch deze niet kan garanderen. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele (typ)fouten of foutief doorgegeven informatie van de klant m.b.t. het maken van gepersonaliseerde artikelen.
Het is daarom zeer belangrijk dat de klant alles met zorg naleest en bij de bevestiging van de bestelling alle info hieromtrent zorgvuldig controleert. Wanneer u bijkomende en specifieke vragen heeft omtrent bijvoorbeeld de maatvoering, kleuren, beschikbaarheid of andere, neem dan steeds contact op met ons via bovenstaande bedrijfsgegevens.
Krea-Haus heeft het recht om op ieder ogenblik de website geheel of gedeeltelijk op te schorten, stop te zeggen wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelf zonder voorafgaande waarschuwing.
Krea-Haus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van de website via internetverbinding, door enige panne of dergelijk van het systeem of voor het binnendringen van outsiders of virus of door eender welke vorm die als overmacht kan worden aanzien.

Betaling

Na het afronden van uw bestelling via de webshop kan uw bestelling betaald worden via Bancontact.
Na ontvangst van uw betaling, zal uw bestelling worden afgewerkt.
Deelleveringen zijn slecht mogelijk mits het bijbetalen van de verzendingskosten. Nadat de klant de bestelling heeft bevestigd, na het aanvaarden van de verkoopsvoorwaarden, zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Hierbij komt de aankoop tot stand.
Nadat de klant de bestelling heeft bevestigd na het aanvaarden van de verkoopsvoorwaarden, zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Hierbij komt de aankoop tot stand.
Afhalen ter plaatse is mogelijk. Duid na het plaatsen van uw bestelling via de webshop ‘afhalen ter plaatse’ aan. Een datum en uur voor het afhalen van uw bestelling wordt dan onderling afgesproken. Afhalen is gratis.
Uw bestelling wordt door ons in gepaste en discrete verpakking aangeboden bij Bpost. Alles wordt met zorg ingepakt en beschermd tegen mogelijke beschadigingen. Mocht er toch iets beschadigd zijn of ontbreken, neem dan binnen de twee dagen na ontvangst van uw pakket, contact met ons op via email of telefoon die u terugvindt bij de contactgegevens.
Enig beeldmateriaal van eventuele beschadiging mag ons bezorgd worden via email zodat we dit kunnen verifiëren. We zoeken dan samen met u naar een oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden.
Het risico van de verzending is voor rekening van de koper.

Verzending en bezorging

We maken alle gepersonaliseerde producten met veel zorg en liefde klaar en hanteren hiervoor een gemiddelde levertijd van 7 tot 14 werkdagen. Indien er voor uw producten uitzonderlijk een langere levertermijn zou gelden, dan nemen we hiervoor contact met u op. Voor bestelling buiten België hanteren we een maximale levertijd van 10 tot 15 werkdagen.
Voor het bezorgen van uw bestelling werken we enkel samen met Bpost. Tijdens bepaalde periodes van het jaar kan het zijn dat het uitzonderlijk wat drukker is bij Bpost en de pakketjes daarom uitzonderlijk wat langer onderweg kunnen zijn. Helaas hebben wij geen invloed op het bezorgproces.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging op dit bezorgproces bij Bpost. Bij het doorgeven van uw bestelling wordt uw email adres telkens opgevraagd. Dit maakt het voor u mogelijk om uw pakketje te volgen vanaf verzending tot de aflevering bij u thuis.
Verzending binnen België: 7,00 €.
Verzending naar Nederland of Frankrijk: 9,00 €.
Bij een bestelling boven de 125,00 € nemen wij de verzendkosten binnen België voor onze rekening. 

Retourneren van goederen

Voldoet het product niet aan uw verwachten? Jammer dit te horen. U kunt het product binnen de 14 dagen na ontvangst naar ons retourneren. Dit geldt enkel voor artikelen die voldoen aan onderstaande retourvoorwaarden.
Krea-Haus behoudt zich het recht om retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of wanneer deze zich niet meer in de staat bevindt waarin ze werd ontvangen. 
Retourneren is enkel mogelijk wanneer het artikel voldoet aan volgende voorwaarden:
  • Het artikel mag in geen geval gebruikssporen vertonen.
  • Het dient ongewassen, rook- en geurvrij te zijn.
  • Het wordt tevens niet teruggenomen indien de was – of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.
  • Het artikel dient in de originele verpakking en stevig verpakt te worden geretourneerd.
  • Gepersonaliseerde producten en op maat gemaakte geschenken kunnen helaas niet worden geretourneerd.
Hoe retourneren?
Stel ons op de hoogte van uw retourzending via email: info@krea-haus.be
U ontvangt bevestiging voor uw retour
Zorg ervoor dat uw retour stevig en naar correcte normen, zoals in de retourvoorwaarden omschreven, wordt verpakt. Verstuur uw verzending naar ons maatschappelijk adres zijnde, Vinkemstraat 16 8630 te Veurne
Na ontvangst en controle door ons zal het geld al dan niet geheel of gedeeltelijk worden teruggestort op uw rekening
Let op, de verzendingskosten voor retour zijn voor rekening van de klant.

Garantie

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Om beroep te kunnen doen op garantie dient de klant het originele aankoopbewijs te kunnen voorleggen. Elke gebrek, onder welke vorm dan ook, dient binnen de 7 dagen na ontvangst te worden gemeld aan de verkoper. De koper zal hiervan ontvangst bevestigen. Krea-Haus is niet aansprakelijk voor overmacht, verkeerdelijk en abnormaal gebruik of handeling van het product door de klant of ongeluk. Het niet correct opvolgen van meegeleverde instructies doet elk recht op garantie vervallen. Een aanvaard gebrek zal door de verkoper kosteloos vervangen of hersteld worden. Indien de kostprijs hiervoor buiten verhouding zou zijn, dan behoudt Krea-Haus zich ertoe om het artikel te vervangen door een gelijkaardig product. De klant zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
Garantie is niet overdraagbaar.

Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als geldende bewijsvoering kunnen dienen bij eventuele conflicten.

Intellectueel eigendom

Alle onderdelen van de website van Krea-Haus zijn exclusief eigendom en auteursrechtelijk beschermd. Het is verboden hiervan iets te kopiëren of in welke vorm dan ook over te nemen tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming werd gevraagd en gekregen door de verkoper zelf.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Krea-Haus doet zijn uiterste best om iedere klant 100% tevreden te stellen. Indien u toch klachten zou hebben, gelieve dan contact op te nemen met ons via krea-haus@telenet.be. We proberen voor u zo snel mogelijk een oplossing te zoeken want klantentevredenheid dragen we hoog in het vaandel.
Naast deze klachtenprocedure van de webshop kunt u steeds contact nemen met het Europese ODR Platform betreffende online geschillenbeslechting omtrent oneerlijke handelspraktijken.
Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Gent afdeling Veurne.